Fyrsta viðtal er án endurgjalds. Bókaðu tíma í síma 533-5577 eða sendu póst á bonafide@bonafide.is.

ANÍTA ÓÐINSDÓTTIR

Aníta er fædd árið 1987 og uppalin í Vestmannaeyjum þar sem hún býr. 

Aníta starfaði áður hjá Lögmannsstofu Vestmannaeyja á sumrin á árunum 2008-2013.  Auk þess hefur hún starfað hjá Sýslumanninum í Kópavogi og Sýslumanninum í Vestmannaeyjum við almenn skrifstofustörf á lögfræðisviði.

Helstu áhugmál Anítu eru auðvitað útivist og golf, enda stutt að fara á einn fallegasta golfvöll landsins.

Starfssvið

Helstu starfssvið Anítu eru skattaréttur, félagaréttur, fjármunaréttur með áherslu á einstaklinga, eignaréttur, auðlindaréttur, sifja- og erfðaréttur, skiptastjórn og innheimta.

Menntun

Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi 2016

Meistarapróf í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík 2013

 

Starfsferill

Héraðsdómslögmaður hjá Bonafide lögmönnum frá 2016

Lögfræðingur hjá Bonafide lögmönnum 2015 - 2016

Lögmannsstofa Vestmannaeyja - almenn skrifstofu- og lögfræðistörf 2008 - 2013

Íslandsbanki Vestmannaeyjum - gjaldkeri 2013

Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum - almenn skrifstofustorf á lögfræðisviði 2012

Sýslumaðurinn í Kópavogi - 2007

Félagsstörf

Varaformaður aðalstjórnar ÍBV íþróttafélags frá 2015

Varamaður í framkvæmda- og hafnarráði Vestmannaeyja frá 2014

Varamaður í stjórn Lífeyrissjóðs Vestmannaeyja frá 2013

Netfang:  anita@bonafide.is

 

FÓLKIÐ OKKAR

Hjá Bonafide lögmönnum vinnur öflugur og samheldinn hópur starfsfólks sem leggur metnað sinn í að finna bestu úrlausn mála.

LÚÐVÍK BERGVINSSON

Lögmaður
og eigandi

Senda fyrirspurn

Lúðvík Bergvinsson er Vestmannaeyingur fæddur árið 1964. Hann stofnaði Bonafide lögmenn árið 2009 ásamt Sigurvini Ólafssyni. Þar áður hafði Lúðvík setið á þingi í 14 ár. Hann var kosinn á Alþingi árið 1995 og var þingmaður Suðurlands, síðar Suðurkjördæmis, allt til ársins 2009.  Hann var formaður þingflokks Samfylkingarinnar 2007-2009. Á árum sínum sem þingmaður sat Lúðvík í ýmsum nefndum, þar á meðal menntamálanefnd, landbúnaðarnefnd, sérnefnd um stjórnarskrármál, sjávarútvegsnefnd, samgöngunefnd, allsherjarnefnd, efnahags- og viðskiptanefnd, kjörbréfanefnd, félagsmálanefnd, utanríkismálanefnd og Þingvallanefnd. Hann sat í auðlindanefnd forsætisráðherra á árunum 1998-2000. Lúðvík var í Íslandsdeild VES þingsins árin 1999-2003 og í Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA árin 2003-2007.

Lúðvík er mikill golfáhugamaður; spilar golf, horfir á golf og ferðast til útlanda til að spila golf. Hann spilaði einnig knattspyrnu með ÍBV og Akranesi á sínum tíma og heldur sér við með fótboltaæfingum og lyftingum.

Starfssvið

Helstu starfssvið Lúðvíks eru fjármögnunarsamningar, stjórnsýsluréttur, fjármuna- og félagaréttur, verðbréfamarkaðsréttur, ábyrgðamál, orku- og auðlindaréttur með sérstakri áherslu á vatnsréttindi og sjávarútveg. Einnig starfar hann á sviði slysa- og skaðabótaréttar, sakamála, fasteignaréttar, verðbréfamarkaðsréttar, höfundarréttar og í greiðsluaðlögunarmálum. Málflutningur tekur drjúgan tíma í starfi Lúðvíks.  Lúðvík hefur réttindi til að flytja mál fyrir Héraðsdómi og Landsrétti.

Menntun

Málflutningsréttindi fyrir Héraðsdómi 2009

Meistarapróf í lögfræði frá Háskóla Íslands 1991

Skipstjórnarréttindi á 30 tonna skip

Starfsferill

Héraðsdómslögmaður hjá Bonafide lögmönnum frá 2009

Formaður þingflokks Samfylkingarinnar 2007 - 2009

Bæjarfulltrúi í Vestmannaeyjum 2002 - 2006

Þingmaður Suðurlands, síðar Suðurkjördæmis, 1995-2009

Yfirlögfræðingur í umhverfisráðuneytinu 1994 - 1995

Deildarstjóri hjá Rannsóknarlögreglu ríkisins 1993 - 1994

Fulltrúi bæjarfógeta, síðar sýslumanns, í Vestmannaeyjum 1991 - 1994

Netfang:  ludvik@bonafide.is

SIGURVIN ÓLAFSSON

Lögmaður
og eigandi

Senda fyrirspurn

Sigurvin Ólafsson er Vestmannaeyingur fæddur árið 1976. Hann stofnaði Bonafide lögmenn árið 2009 ásamt Lúðvík Bergvinssyni. 

Sigurvin er eflaust þekktastur fyrir fótboltaiðkun sína, enda varð hann nokkrum sinnum á ferlinum Íslandsmeistari í knattspyrnu. Hann er líka mikill golfáhugamaður og forgjöfin lækkar um leið og sólin hækkar.

Sigurvin hefur birt fjölda greina á netmiðlinum Pressunni, þar sem honum er meðal annars hugleikin framkoma fjármálafyrirtækja gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum í uppgjörinu eftir hrun.

Sigurvin er í tímabundnu leyfi frá störfum hjá Bonafide lögmönnum

Starfssvið

Helstu starfssvið Sigurvins eru fjármuna- og félagaréttur, almennur samninga- og kröfuréttur, neytendaréttur, uppgjör gengistryggðra samninga, ábyrgðamál, fasteignaréttur, greiðsluaðlögun og málflutningur, auk sakamála. Málflutningur tekur drjúgan tíma í starfi Sigurvins.

Menntun

Málflutningsréttindi fyrir Héraðsdómi 2008

Meistarapróf í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík 2007

 

Starfsferill

Héraðsdómslögmaður hjá Bonafide lögmonnum frá 2009

Lögfræðingur og lögmaður hjá Juris 2007 - 2009

Fréttamaður hjá fréttastofu Ríkisútvarpsins 2005

Garðsláttumaður 2000 - 2005

Knattspyrnumaður 1993 - 2007

 

Netfang:  sigurvin@bonafide.is

ELÍN HREFNA ÓLAFSDÓTTIR

Lögmaður
og eigandi

Senda fyrirspurn

Elín Hrefna Ólafsdóttir er Reykvíkingur fædd árið 1988. Hún hóf störf hjá Bonafide lögmönnum meðfram námi árið 2011 og hefur verið þar í fullu starfi frá þeim tíma. Í upphafi árs 2015 varð Elín einn af eigendum Bonafide lögmanna.

Elín hefur áhuga á útivist og fjallgöngum auk þess sem mannlífsflóran og jafnréttismál eru Elínu einkar hugleikin, en viðfangsefni meistararitgerðar hennar var einmitt jafnrétti. Titill ritgerðarinnar er „Betur má ef duga skal. Réttarstaða kvenna á vinnumarkaði“.

Elín er í námsleyfi í Barcelona frá 1. september 2017 - 1. september 2018.

Starfssvið

Helstu starfssvið Elínar eru verðbréfamarkaðsréttur, gjaldeyrismál, fjármuna- og félagaréttur, skattaréttur, eignarréttur, samrunar og yfirtökur, jafnréttismál, fasteignaréttur, greiðsluaðlögun,  sakamál og réttargæsla. Elín starfar einnig við málflutning. 

Menntun

Meistarapróf í lögfræði frá Háskóla Íslands 2013

Málflutningsréttindi 2013

Starfsferill

Héraðsdómslögmaður hjá Bonafide lögmönnum frá 2013

Lögfræðingur hjá Bonafide lögmönnum meðfram námi frá 2011

Aðstoðarkennari í námskeiðum við Háskóla Íslands 2011 - 2012

Starfsmaður hjá gjaldeyriseftirliti Seðlabanka Íslands 2009 - 2011

 

Netfang:  elin@bonafide.is

GUÐJÓN ÓLAFUR JÓNSSON

Lögmaður

Guðjón Ólafur Jónsson er fæddur árið 1968.  Hann er afar reynslumikill lögmaður og málflutningsmaður en hann hefur flutt fjölmörg mál fyrir Hæstarétti. Auk þess að hafa starfað við lögmennsku hefur Guðjón Ólafur einnig mikla reynslu af íslenskum fjármálamarkaði í gegnum störf sín sem formaður úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki. Þá býr Guðjón Ólafur yfir fjölbreyttri þekkingu og starfsreynslu, meðal annars frá Alþingi, úr stjórnsýslunni og í gegnum hin ýmsu félags- og trúnaðarstörf sem hann hefur gegnt. Guðjón hefur réttindi til að flytja mál fyrir Héraðsdómi, Landsrétti og Hæstarétti.

 

Starfssvið

Guðjón Ólafur tekur að sér flest þau mál sem rúmast innan ramma lögfræðinnar en sérsvið hans eru skaðabótaréttur, refsiréttur, alþjóðlegur skattaréttur, stjórnsýsluréttur, umhverfisréttur, alþjóðleg viðskipti og málflutningur.

Netfang:  gudjonolafur@bonafide.is

Menntun

Próf í verðbréfaviðskiptum frá Stjórnendaskóla HR (þriggja missera nám) 2008

LL.M. í alþjóðalögum frá Háskólanum í Edinborg með áherslu á alþjóðlegan viðskiptarétt, alþjóðlegan skattarétt og alþjóðlegan umhverfisrétt 2007.

Málflutningsréttindi fyrir Hæstarétti 2004

Próf í rekstrar- og viðskipafræðum frá Endurmenntunarstofnun HÍ (þriggja missera nám) 1999

Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi 1999

Embættispróf í lögfræði frá Háskóla Íslands 1992

Starfsferill

Bonafide lögmenn frá 2016

JP Lögmenn 2003–2016

Alþingismaður 2006–2007

Rekstur eigin lögmannsstofu í félagi við aðra 1999–2002

Aðstoðarmaður umhverfisráðherra 1995–1999

Lögfræðingur hjá embætti ríkissaksóknara 1993–1995

Framkvæmdastjóri þingflokks framsóknarmanna 1992-1993

Guðjón Ólafur hefur einnig gegnt ótal trúnaðarstörfum. Má þar nefna formaður Barnaverndarnefndar Reykjavíkur 2006–2008, sat í stjórnskipaðri nefnd um endurskoðun laga um ríkisborgararétt 2006–2007, stjórnarformaður Vinnueftirlits ríkisins 2003–2007, stjórnarformaður Strætó bs. 2002–2005, formaður úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki 1999–2009, varaformaður stjórnar Landmælinga Íslands 1997–2000, formaður umsjónarnefndar ráðuneyta með framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar vegna Rammasamnings SÞ um loftslagsbreytingar 1996–1998, átti sæti í stjórnskipaðri nefnd um endurskoðun laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit 1996–1998, formaður stjórnskipaðrar nefndar um endurskoðun náttúruverndarlaga 1996–1998, í sendinefnd Íslands á Kyoto ráðstefnunni um loftslagsbreytingar 1997 og sat í nefnd forsætisráðherra um kosningalög og kjördæmaskipan 1994–1995 svo fátt eitt sé talið.

KOLBRÚN ARNARDÓTTIR

Lögmaður

Senda fyrirspurn

Kolbrún Arnardóttir er fædd árið 1986 og er Árbæingur.  Áður en Kolbrún kom til starfa hjá Bonafide lögmönnum starfaði hún m.a. hjá Arion banka og Actavis.

Kolbrún er tæknisérfræðingurinn á stofunni og þegar eitthvað bjátar á í þeim málum er kallað á Kolbrúnu. Helstu áhugamál hennar eru útivist, ferðalög og alls kyns íþróttir.

 

Starfssvið

Helstu starfssvið Kolbrúnar eru skiptaréttur, innheimta, sifjamál, slysa- og skaðabótaréttur, upplýsingaréttur, neytenda- og bankaréttur, íþróttaréttur o.fl..

Menntun

Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi 2016

Meistarapróf í lögfræði frá Háskóla Íslands 2013

BA-próf í lögfræði frá Háskóla Íslands 2011

Starfsferill

Héraðsdómslögmaður hjá Bonafide lögmönnum frá 2016

Lögfræðingur hjá Bonafide lögmönnum 2012 - 2016

Laganemi á lögfræðisviði Arion banka 2010-2012

Starfsmaður í skráningardeild hjá Actavis 2006 - 2008

 

Netfang:  kolbrun@bonafide.is

ÞÓRA GUNNARSDÓTTIR

Skrifstofustjóri

Senda fyrirspurn

Þóra Gunnarsdóttir er Reykvíkingur fædd árið 1965.

Hún er skrifstofustjóri Bonafide lögmanna.

 

Starfssvið

 

Þóra annast daglegan rekstur Bonafide lögmanna.

Menntun

BA-próf í félagsfræði frá Háskóla Íslands 2004

Starfsferill

Skrifstofustjóri Bonafide lögmanna frá 2009

Verkefnastjóri hjá Kvikmyndamiðstöð Íslands 2004 - 2009

Innkaup á erlendu sjónvarpsefni fyrir Stöð 3, Wizja TV og RÚV 1996 - 2002

Innlend dagskrárgerð og innkaup á erlendu sjónvarpsefni 1986 - 1996 hjá Stöð 2

Netfang:  thora@bonafide.is

Aníta er fædd árið 1987 og uppalin í Vestmannaeyjum þar sem hún býr. 

Aníta starfaði áður hjá Lögmannsstofu Vestmannaeyja á sumrin á árunum 2008-2013.  Auk þess hefur hún starfað hjá Sýslumanninum í Kópavogi og Sýslumanninum í Vestmannaeyjum við almenn skrifstofustörf á lögfræðisviði.

Helstu áhugmál Anítu eru auðvitað útivist og golf, enda stutt að fara á einn fallegasta golfvöll landsins.

Starfssvið

Helstu starfssvið Anítu eru skattaréttur, félagaréttur, fjármunaréttur með áherslu á einstaklinga, eignaréttur, auðlindaréttur, sifja- og erfðaréttur, skiptastjórn og innheimta.

Menntun

Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi 2016

Meistarapróf í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík 2013

 

Starfsferill

Héraðsdómslögmaður hjá Bonafide lögmönnum frá 2016

Lögfræðingur hjá Bonafide lögmönnum 2015 - 2016

Lögmannsstofa Vestmannaeyja - almenn skrifstofu- og lögfræðistörf 2008 - 2013

Íslandsbanki Vestmannaeyjum - gjaldkeri 2013

Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum - almenn skrifstofustorf á lögfræðisviði 2012

Sýslumaðurinn í Kópavogi - 2007

Félagsstörf

Varaformaður aðalstjórnar ÍBV íþróttafélags frá 2015

Varamaður í framkvæmda- og hafnarráði Vestmannaeyja frá 2014

Varamaður í stjórn Lífeyrissjóðs Vestmannaeyja frá 2013

Netfang:  anita@bonafide.is

STARFSSVIÐ BONAFIDE LÖGMANNA

Starfssvið Bonafide lögmanna er víðfeðmt líkt og lögfræðin. Við tökum að okkur mál fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög, stofnanir, stjórnsýsluna og erlend fyrirtæki. Ekkert verkefni er of lítið eða of stórt fyrir Bonafide lögmenn. 

Hér eru nokkur dæmi um þau svið lögfræðinnar sem við leggjum áherslu á:  

 • almannatryggingaréttur
 • almenn lögfræðiþjónusta
 • ábyrgðarmannamál
 • bygginga- og skipulagslöggjöf
 • EES-samningurinn
 • eignarréttur
 • eignaumsýsla
 • Evrópuréttur
 • fasteignagallamál
 • fjölmiðla- og fjarskiptaréttur
 • flutninga- og sjóréttur
 • gerðardómur
 • gjaldþrot
 • greiðsluaðlögun
 • greiðslustöðvun
 • hugverka- og höfundarréttur
 • íþróttaréttur
 • jafnréttismál
 • kaup og sala fyrirtækja
 • landbúnaðarréttur
 • lögfræði fjármálafyrirtækja
 • mannréttindi
 • málflutningur
 • nauðasamningar
 • neytendavernd
 • orku- og auðlindaréttur
 • réttargæsla
 • samkeppnisréttur
 • samningaréttur og samningagerð
 • samruni og yfirtaka fyrirtækja
 • sáttamiðlun
 • sifjaréttur
 • skaðabótaréttur
 • skattaréttur
 • stjórnskipunarréttur
 • stjórnsýsluréttur
 • stofnun fyrirtækja
 • sveitastjórnarréttur
 • upplýsingaréttur
 • vátryggingaréttur
 • veðréttur
 • verðbréfaréttur
 • verjendastörf
 • verktakaréttur
 • vinnumarkaðsréttur

Gjaldskrá

Meðfylgjandi er gjaldskrá Bonafide lögmanna.  Fyrsti fundur hjá okkur er ávallt án endurgjalds.

Vakin er athygli á því að í ákveðnum málum kann að vera mögulegt að óska eftir gjafsókn eða eftir atvikum að fá réttaraðstoð úr tryggingum. Ef mál eru þess eðlis að þau kunni að fullnægja skilyrðum til gjafsóknar eða réttaraðstoðar aðstoðum við umbjóðendur við að kanna rétt þeirra.

Hægt er að óska eftir því að samið verði sérstaklega um verð í tengslum við ákveðin verk. 

Tímagjald:

Tímagjald hjá Bonafide lögmönnum er kr. 19.000.- til  30.500.- pr. klukkustund.

Bonafide lögmenn áskilja sér rétt til að bæta við álagi á tímagjald í ákveðnum tilfellum, t.d. þegar vinnu þarf að inna af hendi með mjög stuttum fyrirvara, á frídögum, á erlendu tungumáli o.þ.h.

Gjald fyrir mót (mætingu) við fyrirtöku á dómsmáli, aðför, nauðungarsölumeðferð, kyrrsetningu, lögbanns- eða löggeymslugerðir og útburðar og innsetningaraðgerðir er kr. 8.000.- auk virðisaukaskatts.

Tímagjald vegna vinnu fyrir erlenda aðila er Eur 180 – 300.

Málflutningur:

Í málum þar sem munnlegur flutningur fer fram eða gagnaöflun fer fram eftir þingfestingu skal þóknun vera sem hér segir:

Grunngjald skal vera kr. 200.000.- auk 15% af stefnufjárhæð og vöxtum, allt að kr. 6.000.000.-, 10% af næstu 10.500.000.- og 7,5% af því sem umfram er.

Reikna skal þóknun af samanlagðri fjárhæð höfuðstóls og vaxta.

Þóknun fyrir málflutning getur aldrei orðið lægri en sem nemur tímagjaldi skv. tímaskráningu Bonafide lögmanna.

Dæmdur málskostnaður hefur ekki áhrif á þóknun lögmanns, nema um það sé sérstaklega samið.

Ýmis skjalagerð: 

Þóknun fyrir skjalagerð við stofnun félaga er kr. 80.000.- auk umsamið tímagjald. 

Þóknun fyrir gerð erfðaskrár er kr. 40.000.- auk umsamið tímagjald.

Þóknun fyrir gerð kaupmála er kr. 50.000.- auk umsamið tímagjald.

Þóknun fyrir gerð húsaleigusamninga er kr. 40.000.- auk umsamið tímagjald.

Þóknun fyrir gerð skuldabréfa, tryggingabréfa, veðleyfis, veðbandalausnar, umboðs og sambærilegra skjala er kr. 45.000.-

Afrit:

Afrit af gögnum til hlutaðeigandi aðila eftir að máli er lokið kostar kr. 5.000.-

Annað:

Bonafide lögmenn áskilja sér rétt á að krefjast fyrirframgreiðslu á hluta þóknunar, áður en vinna við málið hefst.

Almennar innheimtur:

Grunngjald kr. 30.000.- en við það bætist:

25% af fyrstu kr. 75.000.-
20% af næstu 75.000.- 
15% af næstu kr. 200.000.-
10% af næstu kr. 750.000.-
5% af næstu 7.500.000.-
4% af næstu 50.000.000.-
3% af því sem umfram er.

Innheimtuþóknun skal reikna af samanlagðri fjárhæð höfuðstóls og vaxta nema um annað sé samið. 

Útlagður kostnaður:

Greiða skal allan útlagðan kostnað til viðbótar við tímagjald, þar með talið ferða- og aksturskostnað og kostnað vegna opinberra gjalda, læknisvottorða og matsgerða.  Greiði Bonafide lögmenn útlagðan kostnað er heimilt að leggja allt að 10% álag ofan á fjárhæðina.

Skráningargjald:

Skráningargjald er fast gjald, kr. 2.700.-  sem lagt er á alla reikninga. Í gjaldinu felst skráning í gagnagrunn og málaskrár Bonafide lögmanna og bókhaldsforrit.

Virðisaukaskattur:

Við allar fjárhæðir bætist við virðisaukaskattur eins og hann er á hverjum tíma.

Reykjavík, 1. janúar 2016
Bonafide lögmenn/ráðgjöf sf.

 

Staðsetning

REYKJAVÍK

KLAPPARSTÍGUR 25-27,
101 REYKJAVÍK,
ÍSLAND
SÍMI + 354 533-5577
FAX + 354 533-5578

BÍLASTÆÐI ERU Í BÍLASTÆÐAHÚSINU TRAÐARKOTI, HVERFISGÖTU 20, GEGNT ÞJÓÐLEIKHÚSINU.

 

VESTMANNAEYJAR

VESTURVEGUR 10,
900 VESTMANNAEYJAR,
ICELAND
SÍMI + 354 533-5577
FAX + 354 533-5578

BÍLASTÆÐI ERU NÆG.